top of page

Угода про надання онлайн-сервісів

Ці Правила використання сервісу instructor.in.ua (далі "Правила" регулюють відносини по користуванню web-сайтом в мережі Інтернет (далі "Мережа") з адресою https:// instructor.in.ua (іменованому надалі "instructor.in.ua" ) між instructor.in.ua в особі власника, і фізичною особою (іменованим надалі "Користувач").

Правила вступає в силу з моменту, коли Користувач почав використовувати instructor.in.ua, тим самим погодившись з умовами Правил. При незгоді з цими правилами (частково або в цілому) використання instructor.in.ua - заборонено. П.6 даної угоди поширюються тільки на зареєстрованих користувачів.


1. Загальна інформація

1.1. Ці Правила є юридично зобов'язуючим договором між Користувачем instructor.in.ua і регламентує використання Вами сервісів instructor.in.ua, а також визначають регламент роботи сервісу instructor.in.ua.

1.2. Зважаючи на безоплатність послуг, що надаються в рамках Правил, норми про захист прав споживачів не можуть бути до нього застосовані.

1.3. Визнання судом будь-якого положення Правил недійсним або таким, що не підлягає примусовому виконанню, не тягне недійсності або невиконання інших положень Правил.

1.4. Бездіяльність з боку instructor.in.ua в разі порушення Вами або іншими Користувачами положень Правил не позбавляє instructor.in.ua права застосовувати відповідні дії на захист своїх інтересів пізніше, а також не означає, що instructor.in.ua відмовляється від своїх прав у разі вчинення в подальшому подібних порушень.

1.5. Правила можуть бути змінені instructor.in.ua без будь-якого спеціального повідомлення. Нова редакція Правил набуває чинності після закінчення 2 (двох) календарних днів з моменту їх розміщення на нашому ресурсі, якщо інші умови не були передбачені новою редакцією.

1.6. Найбільш актуальна версія Правил завжди знаходиться на сторінці за адресою


2. Зміст сайту instructor.in.ua

2.1. Адміністрація instructor.in.ua не несе відповідальність за зміст інформації розміщену Інструктором (Викладачем).

2.2. Надана Інструктором (Викладачем) інформація на сайт перевіряється в режимі модерації тобто спочатку відбувається перевірка інформації, а потім додавання інформації в базу даних і відображення її на сайті.

2.3. Всі претензії щодо достовірності, правомочності і претензії щодо авторський прав на інформацію пред'являються безпосередньо Інструктору (Викладачу), що розмістив дану інформацію.

2.4. Реєстраційні дані про Інструктора (Викладача) instructor.in.ua, може повідомити тільки відповідно до законодавства України.

2.5. Адміністрація instructor.in.ua не несе відповідальність за достовірність даних про Інструктора (Викладача), зазначених при реєстрації.

3. Користуючись сайтом instructor.in.ua Ви розумієте і погоджуєтеся з тим, що:

3.1. Всі існуючі в даний час послуги, як і ті, які з'являються в процесі розвитку instructor.in.ua, є предметом цих Правил.

3.2. Будь-яка інформація, наведена на instructor.in.ua носить оглядовий характер, може бути неповною, помилковою та неточною і Ви використовуєте її виключно на свій страх і ризик.

3.3. Відгуки користувачів, наведені на instructor.in.ua є суб'єктивними думками цих користувачів і можуть не співпадати з загальноприйнятою думкою та не відповідати дійсності.

3.4. Адміністрація instructor.in.ua не несе відповідальності ні за які затримки, збої, невірну доставку, видалення або втрату будь-якої персональної інформації. Для того щоб скористатися сервісами instructor.in.ua, Вам необхідно мати комп'ютер, підключений до Інтернет. Всі питання, що стосуються придбання прав доступу в Інтернет, купівлі та встановлення необхідного для цього обладнання та програмних продуктів, не підпадають під дію Угоди і вирішуються Вами самостійно.

3.5. Використовуючи instructor.in.ua, Ви можете побачити контент, який є образливим, негідним або спірним.

3.6. Ви визнаєте і погоджуєтеся з тим, що Адміністрація сайту або власник сайту не зобов'язані переглядати контент будь-якого виду перед тим, як він буде доступний користувачу через служби instructor.in.ua.

3.7. Адміністрація instructor.in.ua має право на свій розсуд відмовити в розміщенні або видалити будь-який контент, який доступний Інструктору (Викладачу). Ви погоджуєтеся з тим, що Ви самостійно оцінюєте всі ризики, пов'язані з використанням контенту, включаючи оцінку його надійності, повноти та корисності.

3.8. Адміністрація instructor.in.ua має право на свій розсуд використовувати інформацію додані користувачем на сайт.


4. instructor.in.ua не несе відповідальність:

4.1. За зміст інформації розміщену в автоматичному, напівавтоматичному режимі, а також розміщену Інструктором (Викладачем).

4.2. За зміст повідомлень в форумах і відгуків користувачів сайту.

4.3. За зміст рекламної інформації на instructor.in.ua.

4.4. Відповідальність за достовірність інформації несе відповідальність джерело інформації або Інструктор (Викладач).

4.5. За використання або неможливість використання інформації на instructor.in.ua.

4.6. За збитки, що виникли через використання або неможливості використання інформації на instructor.in.ua.

4.7. За будь-яку шкоду, яка може бути завдана Вашого комп'ютера і Ваших даних в результаті завантаження або використання матеріалів сайту.

4.8. За дії Користувача сайту або за дії (бездіяльність) Інструктора (Викладача).

4.9. За працездатність посилань на сайті, а також за зміст інформації за адресами, зазначених в посиланнях, якщо ці посилання ведуть на інші сайти в Мережі.


5. Обов'язки Інструктора (Викладача)

5.1. Дотримуватися Правил мережевого етикету і моралі при використанні instructor.in.ua.

5.2. Не перешкоджати роботі instructor.in.ua.

5.3. Брати участь у розвитку проекту instructor.in.ua.

5.4. Надавати дійсні контакти: номер телефону, e-mail, які будуть використані Користувачем сайту для зв'язку із Інструктором (Викладачем).

5.5. При зміні особистих даних, номера телефону, адреси та/або умов надання послуги надсилати зміни на адресу Адміністрації сайту для внесення відповідних змін на сторінку Інструктора (Викладача).


6. Блокування роботи Сторінки Інструктора (Викладача)

Сторінка Інструктора (Викладача) може бути видалена або заблокована у випадках:

6.1. Інструктор (Викладача) порушив одне і більш положень цих Правил.

6.2. У разі втрати даних для доступу та неможливості їх відновлення.

6.3. За бажанням Інструктора (Викладача).

6.4. На розсуд Адміністрації сайту, без пояснення на те причин.


7 .Регламент роботи Рейтингу Інструкторів (Викладачів)

7.1. Рейтинг Інструкторів (Викладачів) розміщений на сайті instructor.in.ua в розділах «Інструктори», «Викладачі», відповідно.

7.2. Рейтинг є загальнодоступним, в рейтингу може брати участь будь-який інструктор, викладач України.

7.3. Якщо в прізвища, імені або по батькові інструктора, викладача присутня помилка, вона буде виправлена за запитом.

7.4. Системою рейтингу передбачений захист від повторного голосування. На думку адміністрації це необхідний захід, що дозволяє збільшити адекватність результатів

7.5. Відгуки містять нецензурні вислови, необґрунтовану критику або є неінформативними видаляються.

7.6. Відгуки рейтингу є модерованими тобто додавання коментарів відбувається після перевірки.

7.7. Адміністрація сайту не в праві змінювати результати голосування, редагувати і видаляти коментарі, крім тих випадком які описані в п.7.5. Правил.


8. Права на торговельні марки, товарні знаки, авторські права

8.1. Всі торгові марки, товарні знаки є власністю їх власників.

8.2. Авторські права на статті, реферати, огляди, анекдоти і будь-яку іншу інформацію додану Інструктором (Викладачем) на сайт належать їх авторам.

8.3. Власником авторських прав на дизайн, програмне забезпечення сайту instructor.in.ua є власник сайту instructor.in.ua.

8.4. Відтворення матеріалів сайту instructor.in.ua дозволено за умови посилання (гіперпосилання для web-сайтів) на сайт instructor.in.ua.


9. Порядок розгляду претензій і суперечок

9.1. Претензії до instructor.in.ua приймаються в письмовому вигляді за адресою вказаною в розділі "Контакти".

9.2 Рішення по відношенню претензії повинно бути прийнято протягом 20 календарних днів з моменту отримання їх Адміністрацією сайту instructor.in.ua, пред'явник претензії буде сповіщений про рішення протягом 14 календарних днів, за допомогою електронного листа, спрямованого на вказаний пред'явником претензії адреса електронної пошти, у разі якщо той надав коректні контактні дані.


10. Права, обов'язки Користувача сайту.

Відповідальність Адміністрації сайту instructor.in.ua перед користувачами.

10.1. Користувач сайту при виборі Інструктора за допомогою використання Послуг сайту instructor.in.ua усвідомлює і підтверджує, що:

  1. Адміністрація сайту instructor.in.ua та Інструктори (Викладачі) є абсолютно незалежними суб'єктами, що не надають вплив на діяльність один одного;

  2. Адміністрація сайту instructor.in.ua не відповідає за відповідність законодавству України та очікуванням Користувача сайту Послуг, які надаються Інструктором (Викладачем) для Користувача сайту;

  3. Сайт instructor.in.ua є тільки майданчиком, що розміщає відповідні Оголошення, Пропозиції Інструкторів (Викладачів), а також допомагає за допомогою Сайту здійснити вибір найбільш фахового Інструктора (Викладача) для надання послуг навчання для Користувача сайту;

  4. Адміністрація сайту instructor.in.ua не несе відповідальності за якість і терміни виконаних / наданих Інструкторами (Викладачами) послуг для Користувача сайту;

Користувач сайту повинен самостійно оформляти свої договірні відносини з вибраними ним Інструктором (Викладачем), що регулюють порядок і умови надання даним Інструктором (Викладачем) послуг (в тому числі: витребувати документи, що засвідчують особу Інструктора (Викладача) при укладанні договорів; витребувати документи, що підтверджують кваліфікацію Інструктора (Викладача) для надання відповідних послуг, а також інші, передбачені законодавством України документи, необхідні Інструктору (Викладачу) для надання послуг.

bottom of page